NL
 
Delta Industrie Service
 
http://www.dis-online.com
 

Producten

De Franse firma DIS is al meer dan 16 jaar actief in het ontwikkelen van innoverende oplossingen inzake IT-systemen voor transportbeheer en tijdregistratie.

Veranderingen in de wetgeving zijn ook aanleiding om wijzigingen in het softwarepakket aan te brengen, zo bv. met de invoering van de digitale tachograaf. Op die manier wordt ingespeeld op de wetgeving en wensen van de markt om steeds de beste oplossingen aan te bieden.

copyright 2005 - Alle gereserveerde rechten - INGRIF SA >>> Vertrouwelijkheid
>>> conception www.noirclair.be <<<