NL
 
Technische garens en textiel meten
 
 

De productie van technisch textiel met hoge toegevoegde waarde is een groeisector in ons land. Het gaat om textielproducten met hoge specialisatiegraad die talrijke toepassingen kennen in groeisegmenten zoals duurzaam bouwen, veiligheid, biotechnologische en medische industrieën.

Door de complexe processen die hierbij ingezet worden verkrijgt technisch textiel een hoge economische waarde. Een productielijn van dergelijke producten is ondenkbaar zonder optimalisatie en regulatie. Extreem hoge precisie bij het meten gaat dus gepaard met een forse daling in onderbrekingen van de productielijn en niet-conforme producten.

Proton Products heeft een lasercamera ontworpen die geïmplementeerd wordt door het engineeringsbureau SEGRIF. Met de meettechniek gebaseerd op het Doppler-effect worden uiterst betrouwbare snelheids- en lengtewaarden verkregen en verwerkt in termen van nauwkeurigheid en repetabiliteit. Gecombineerd met een trekkrachtmeettoestel biedt de door SEGRIF voorgestelde technologie besparingspotentieel door de optimalisatie van de processlijn.

copyright 2005 - Alle gereserveerde rechten - INGRIF SA >>> Vertrouwelijkheid
>>> conception www.noirclair.be <<<